MAG45 jest referencją w zakresie zintegrowanych dostaw

Od ponad 70 lat MAG45 zarządza zakupami w obszarach utrzymania ruchu (MRO) jak również materiałów do produkcji (BOM Tail Spend) dużych korporacji. Jesteśmy zaangażowani w długoterminowe partnerstwa w celu ciągłego doskonalenia procesów.
MAG45 jest referencją w zakresie zintegrowanych dostaw, co oznacza bycie liderem i innowatorem na obsługiwanych przez nas rynkach.

Przywracamy porządek i przejrzystość procesów: dajemy Ci kontrolę.

We are MAG45

play video

Rozwiązania MAG45

MAG45 ma duże doświadczenie w optymalizacji zakupów, logistyki i procesów w celu zapewnienia najlepszych w swojej klasie zintegrowanych rozwiązań w obszarze zintegrowanych dostaw.

Wdrażając zintegrowane dostawy mamy na celu stworzenie jednego, całościowego podejścia do zaopatrzenia zarówno w utrzymaniu ruchu jak i obszarze materiałów do produkcji, wpływając na zmniejszenie całkowitego koszt posiadania i zwiększenie wydajności produkcji. Przedstawiciele naszego partnera otrzymują jeden punkt kontaktowy oraz jednolity, globalny sposób pracy z MAG45. Wszystko to prowadzi do ustandaryzowanych i zorientowanych na wydajność procesów, dzięki czemu będąc naszym klientem możesz skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

"

Rynki

Nasze rosnące portfolio głównie międzynarodowych klientów, koncentruje w obszarach: zaawansowanych technologii budowy maszyn, technologii medycznej, farmaceutycznej, przemysłowej oraz FMCG. Dzięki naszemu doświadczeniu, koncentracji na kliencie i głębokiemu zrozumieniu tych rynków jesteśmy w stanie sprostać specyficznym wymaganiom oraz wyzwaniom, przed którymi stoją wiodące firmy w tych sektorach, zarządzając całkowitą podażą MRO jak również wydatkami w obszarze materiałów do produkcji.

"

Historia

Firma MAG45 została założona w 1948 roku i początkowo działała jako wewnętrzny dostawca elementów MRO dla holenderskiego giganta produkcyjnego firmy Philips. W 2004 r firma została przejęta przez spółkę inwestycyjną i szybko rozwinęła się organicznie jak również poprzez kolejne przejęcia, doskonaląc w duchu przedsiębiorczości rozwiązania w zakresie zintegrowanych dostaw.

Od 2016 r. MAG45 jest częścią duńskiej spółki Solar Group zajmującej się zaopatrzeniem i usługami o wartości 1,9 miliarda dolarów i zatrudniającej 3000 pracowników. Zarówno Philips jako klient, jak i wielu naszych kluczowych dostawców, pracują z firmą MAG45 od samego początku.

W 2017 roku połączyliśmy siły z włoską firmą Savone, a rok później w 2018 roku świętowaliśmy naszą 70. rocznicę naszej działalności.

"
Contact